MENU TRÁI

Các sản phẩm

Xe xi-téc chở dầu tiêu chuẩn (của Noveltek)

Mô Hình/ Mẫu Số
OT-50
Được Làm/ Sản Xuất Tại
Nước Đài Loan
Yêu cầu báo giá
 

  Chi Tiết Chính

  A: 580 x 890 mm B: 610 x 880 mm Dung tích: 50 gallon (200 lít) Phương pháp kẹp: Kẹp nhanh phía trên cùng và đáy

  Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm


  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu


  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  USD 8,520.00-8,520.00
  USD 33,000.00-33,000.00