MENU TRÁI

Các sản phẩm

Xe nâng pallet tầm cao thao tác bằng tay (Xe nâng pallet tầm cao thao tác bằng tay) của Noveltek

Mô Hình/ Mẫu Số
MPS-04
Được Làm/ Sản Xuất Tại
Nước Đài Loan
Yêu cầu báo giá
 

  Chi Tiết Chính

  ●Có thể chọn chiều rộng càng nâng có thể điều chỉnh được của xe nâng loại nhẹ● Chiều cao nâng: khoảng từ 1100-1700 mm

  Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm


  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu


  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  USD 8,520.00-8,520.00
  USD 33,000.00-33,000.00