MENU TRÁI

Các sản phẩm

Xe nâng chạy điện hệ thống tự hành & không người lái

Mô Hình/ Mẫu Số
AGV-20
Yêu cầu báo giá
 

  Chi Tiết Chính

  Hệ thống tự hành & không người lái Hệ thống chỉ dẫn cảm ứng từ trường Chế độ chọn bằng tay / tự động


  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu


  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  USD 8,520.00-8,520.00
  USD 33,000.00-33,000.00