MENU TRÁI

Các sản phẩm

Xe điện tải hàng (của Noveltek)

Mô Hình/ Mẫu Số
ET-10
Được Làm/ Sản Xuất Tại
Nước Đài Loan
Yêu cầu báo giá
 

  Chi Tiết Chính

  Công suất : 1000KG.Dễ thao tác.

  Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm


  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu


  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  USD 8,520.00-8,520.00
  USD 33,000.00-33,000.00