MENU TRÁI

Các sản phẩm

PPS-03LRT/1450 (của Noveltek)

Được Làm/ Sản Xuất Tại
Nước Đài Loan
Yêu cầu báo giá
 

  Chi Tiết Chính

  Công suất: 300KG. Chiều cao khung tối đa là, Dễ thao tác.

  Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm


  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu


  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  USD 8,520.00-8,520.00
  USD 33,000.00-33,000.00