MENU TRÁI

Các sản phẩm

Bàn nâng có bộ chọn thứ tự nâng cao cấp (của Noveltek)

Mô Hình/ Mẫu Số
MPL-50/65/80/95/110& DPL-95/1
Được Làm/ Sản Xuất Tại
Nước Đài Loan
Yêu cầu báo giá
 

  Chi Tiết Chính

  Các nhà sản xuất bàn nâng có bộ chọn thứ tự nâng chuyên nghiệp.Các nhà sản xuất bàn nâng có bộ chọn thứ tự nâng Đài LoanDễ thao tác và chất lượng cao.MPL-50/65/80/95/110& DPL-95/110/130 Mẫu có chiều cao nâng từ 5000mm lên đến 13000mm.

  Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

  Attachment


  Sự Giới Thiệu/ Lời Giới Thiệu


  Đề nghị đơn hàng nhỏ

  USD 8,520.00-8,520.00
  USD 33,000.00-33,000.00